Wat kan ik lenen?

Niet iedereen heeft voldoende spaargeld beschikbaar om een zonne-energiesysteem te betalen. Daarom bestaat er de mogelijkheid om goedkoop geld te lenen.


De Duurzaamheidslening
De Duurzaamheidslening is een lening via uw gemeente, met een aantrekkelijke rentekorting voor energiebesparende maatregelen in en aan uw woning waar zonnepanelen ook onder vallen. De lening is gemeente-gebonden en is niet overal beschikbaar.

De rente van de Duurzaamheidslening ligt 3% lager dan de marktrente. U kunt minimaal € 2.500,- lenen en maximaal € 15.000,-. De maximale looptijd van de lening is 15 jaar. U betaalt de eerste drie jaar geen aflossing.

In Nijmegen kan deze lening worden aangevraagd via de gemeente:

Nijmegen: klik hier voor info

 

Andere gemeenten: kijk hier of uw gemeente een duurzaamheidslening aanbiedt.

 

De Energiebespaarlening

De Landelijke Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meerdere jaren. Maar nog belangrijker: misschien gaat u wel direct besparen! Afhankelijk van hoeveel zonne-energie die u duurzaam opwekt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken.

 

Kenmerken van de Energiebespaarlening

 • U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
 • Het is een jaarannuïteitenlening.
 • U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen.
 • Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar.
 • Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening tien jaar.
 • U betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat.  
 • De afsluitkosten zijn 2% over de hoofdsom van de lening.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
 • U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-).
 • Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst.
 • De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt.


Meer informatie omtrent de Energiebespaarlening vindt u bij ik investeer slim.